Próby szczelności instalacji

instalacja gazowaWykonujemy próby szczelności instalacji gazowych, mające na celu sprawdzenie, czy dana instalacja jest bezpieczna i czy nie zagraża życiu i zdrowiu osób przebywających w danym budynku. Zapobiega się w ten sposób tzw. wyciekom gazu, które stanowią olbrzymie zagrożenie. Nieszczelność instalacji  niejednokrotnie prowadzi do wybuchu i stanowi bezpośrednie zagrożenie.

Kiedy stężenie gazu w pomieszczeniu wynosi od 5 do 15% całej objętości powietrza, wówczas z łatwością może dojść do wybuchu. Stąd tak istotne są próby szczelności instalacji, które mają na celu wyeliminowanie zagrożeń. Ważne jest także, aby zamontowane w pomieszczeniach urządzenia gazowe posiadały wymagane atesty oraz zostały zainstalowane przez specjalistów, którzy posiadają niezbędną wiedzę w tym zakresie. Bardzo często gaz ulatnia się poprzez nieszczelności, które powstają na przykład w przewodach.

Kiedy należy wykonać próby instalacji gazowej?

Obowiązek wykonania próby instalacji gazowej regulują przepisy, w myśl których należy ją przeprowadzić  odnośnie nowo powstałej instalacji, a także remontowanej czy modernizowanej.  Wiążą się więc one m.in. z budową budynku i oddaniem go do użytku. Instalację należy poddać kontroli także wówczas, gdy nie była ona eksploatowana dłużej niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji wymagane jest wykonanie głównej próby szczelności. Wykonuje się ją z użyciem manometru określonej klasy, posiadającego świadectwo legalizacji. Kontrola szczelności kończy się uzupełnieniem protokołu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia.